Ομάδες γονέων – Χαρούμενοι γονείς = Χαρούμενα παιδιά

Ομάδες γονέων

Έναρξη νέας ομάδας για γονείς στις 18-11-2020. Η ομάδα έχει στόχο τη συζήτηση διαφόρων προβληματισμών και θεμάτων που σας απασχολούν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού σας. Κυρίως θα γίνεται θετική ενίσχυση και αναγνώριση των θετικών. Οι ομάδες γονέων είναι πολύ βοηθητικές γιατί γίνεται κατανοητό πως όλοι οι γονείς αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα και δεν κουβαλάμε μόνοι μας αυτό το βαρύ φορτίο της σωστής ανατροφής.

Η ομάδα θα πραγματοποιείται 2 φορές τον μήνα 19:10 – 20:40. Η ομάδα θα αποτελείται ως 8 άτομα.