Υπηρεσίες για εταιρείες

Βελτιώστε τη διάθεση, την επικοινωνία, τις συναδελφικές σχέσεις και την αποτελεσματικότητα σας στην εργασία σας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μία σειρά δύσκολων καταστάσεων. Πέρα από τα προσωπικά τους θέματα (οικογενειακά, συντροφικά κ.α.) καλούνται να αντιμετωπίσουν και διάφορα εργασιακά θέματα όπως έντονη πίεση, άγχος, προθεσμίες, φόρτο εργασίας, επαγγελματική εξουθένωση κ.α., τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία του εργαζόμενου, τη συμπεριφορά του, την απόδοσή του και τις σχέσεις τόσο με τους συναδέλφους του όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον του.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας

Πρωταρχικός στόχος του Harmonylife είναι:

  • Να βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ψυχική τους υγεία και ισορροπία
  • Να διαχειριστούν αποτελεσματικά προβλήματα της καθημερινότητας όπως συγκρούσεις, τραυματικά γεγονότα την κριτική
  • Να μειώσουν το άγχος, τον θυμό και τη θλίψη στο εργασιακό περιβάλλον
  • Να μειώσουν τις αρνητικές σκέψεις
  • Να αυξήσουν τα θετικά συναισθήματα, ηρεμία, χαρά αισιοδοξία, ελπίδα
  • Να αποκτήσουν το αίσθημα της συμπόνιας, της κατανόησης και της αποδοχής μεταξύ των εργαζομένων.
  • Να τους εξοικειώσει με πιο πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν νέους, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και δεξιότητες λειτουργικής και αποτελεσματικής συμπεριφοράς.

Τα προγράμματα απευθύνονται στους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης κι έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ομαδικότητας, της αποδοτικότητας, τη δημιουργία εμπιστοσύνης, την ανάπτυξη δημιουργικότητας και την εγκαθίδρυση ισορροπίας στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη γίνεται μέσα από μία ποικιλία παρεμβάσεων όπως βιωματικά σεμινάρια, τεχνικές Positive Mindfulness Training at Work σε συνδυασμό με την επιστήμη της εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας για την αύξηση θετικών συναισθημάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής, σωματικής και  νοητικής υγείας, πάντα με σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε εργαζόμενου.

Μέσα από την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να μετατρέπουν τα αρνητικά τους συναισθήματα σε θετικά, να διαχειρίζονται το άγχος τους και να συγκεντρώνονται στην εργασία τους με γρήγορες τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης.

Μερικές μεγάλες εταιρίες που προσφέρουν υποστήριξη στους υπαλλήλους τους είναι: Apple, Google, Nike, Yahoo κ.α. Το προσφέρουν γιατί μειώνεται το στρες και αυτομάτως αυξάνεται η αποδοτικότητα και η εργασιακή ποιότητα. Ευχαριστημένο προσωπικό ꓿ περισσότερα χρήματα.