Υπηρεσίες για Εταιρείες

Υπηρεσίες για εταιρείες

Βελτιώστε τη διάθεση, την επικοινωνία, τις συναδελφικές σχέσεις και την αποτελεσματικότητα στην εργασία σας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μία σειρά δύσκολων καταστάσεων. Πέρα από τα προσωπικά τους θέματα (οικογενειακά, συντροφικά κ.α.) καλούνται να αντιμετωπίσουν και διάφορα εργασιακά θέματα όπως έντονη πίεση, άγχος, προθεσμίες, φόρτο εργασίας κ.α., τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία του εργαζόμενου, τη συμπεριφορά του, την απόδοσή του και τις σχέσεις τόσο με τους συναδέλφους του όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον του.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους:

  • Να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ψυχική τους υγεία και ισορροπία
  • Να διαχειριστούν αποτελεσματικά προβλήματα της καθημερινότητας όπως συγκρούσεις, τραυματικά γεγονότα, την κριτική καθώς και την εργασιακή πίεση
  • Να μειώσουν το άγχος, τον θυμό και τη θλίψη στο εργασιακό περιβάλλον
  • Να μειώσουν τις αρνητικές σκέψεις
  • Να αυξήσουν τα θετικά συναισθήματα όπως ηρεμία, χαρά αισιοδοξία και ελπίδα
  • Να αποκτήσουν θετικές σχέσεις οι εργαζόμενοι μεταξύ τους
  • Να συγκεντρώνονται στην εργασία στο παρόν
  • Να μειώσουν τον «αυτόματο πιλότο»
  • Να αποκτήσουν το αίσθημα της συμπόνιας, της κατανόησης και της αποδοχής μεταξύ τους.
  • Να εξοικειωθούν με πιο πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν νέους, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και δεξιότητες λειτουργικής και αποτελεσματικής συμπεριφοράς.

Εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να έχει ψυχική ευεξία και ισορροπία στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Η υποστήριξη γίνεται μέσα από μία ποικιλία παρεμβάσεων όπως ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια, τεχνικές Positive Mindfulness Training at Work σε συνδυασμό με την επιστήμη της εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας για την αύξηση θετικών συναισθημάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής, σωματικής και  νοητικής υγείας, πάντα με σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε εργαζόμενου.

Διαβάστε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας για τις Εταιρείες.